Projekt FutureFlow: s prekograničnim povezivanjem i aktivnim korisnicima do uravnoteženih frekvencija u elektroenergetskoj mreži

Konferencijom održanom u Beču dvanaest partnera iz osam europskih država zaokružilo je četverogodišnji međunarodni projekt osmišljen u svrhu pronalaženja novih rješenja za uravnoteženje elektroenergetskog sustava u promjenjivom elektroenergetskom okruženju. U projektu koji je koordinirala slovenska tvrtka ELES sudjelovao je i razvojni tim GEN-I.

Slika 1 : Rok Lacko, voditelj odjela za razvoje energetskih usluga GEN-I, na završnoj konferenciji projekta

Naš tim bavio se ulogom naprednih korisnika koji bi u budućnosti trebali biti sposobni u nekoliko sekundi povećati ili smanjiti vlastitu upotrebu električne energije te s time djelomično preuzeti funkciju koju danas obavljaju veliki tradicionalni proizvođači električne energije. Pilot testovi uključivali su 96 aktivnih korisnika iz Austrije, Madžarske, Slovenije i Rumunjske s 50 MW potencijala za usluge fleksibilnosti. Nakon više od 300 sati različitih testiranja pokazali su kako je sudjelovanje aktivnih korisnika u pružanju usluga automatske rezerve u svrhu podešavanja frekvencije tehnički moguće.

Trebat će provesti dosta prilagodbi kako bi se rješenja provela u praksi kako regulatorni okvir tako i samog razmišljanje svih koji su uključeni u promjene. Bit će potrebno optimizirati učinkovitost sustava i omogućiti da se ista fleksibilnost upotrijebi na različitih tržištima ili za različite usluge.

Unatoč izazovima s kojima se treba suočiti, Janez Kopač, direktor tajništva Energetske zajednice , koji je ugostio završnu konferenciju, zaključio je kako će rezultati projekta FutureFlow uskoro postati sadašnjost, budući da će uvođenje generiranih rješenja olakšati život korisnika električne energije i pridonijeti postizanju ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2050 godine.

Uz znanstvena otkrića, FutureFlow je došao i do prototipa rješenja koja će industrija moći koristiti u realnoj ekonomiji.

Više o projektu i njegovim rezultatima možete pročitati na internet stranici FutureFlow.