GEN-I je u suradnji s 40 aktivnih korisnika testirao odgovor na potražnju snage 54 MW

Četverogodišnji međunarodni istraživački projekt FutureFlow, u kojem sudjeluje 12 partnera iz osam europskih država, ulazi u zaključnu fazu. Različiti tipovi korisnika i proizvođača (preko 40) iz Austrije, Mađarske, Rumunjske i Slovenije već aktivno sudjeluju u odgovoru na potražnju (engl. Demand Response - DR), odnosno distribuirane generacije (engl. Distributed Generation - DG).

U energetskom sektoru događa se dosta promjena. Sve se više električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, a istodobno sa zatvaranjem klasičnih elektrana gubimo fleksibilnost za uravnoteženje mreže. U budućnosti tu ulogu će djelomično preuzimati korisnici i proizvođači, koji imaju potencijal postati aktivnim sudionicima energetskog sustava.

GEN-I je u sklopu projekta, a u svrhu pripreme pregleda mogućnosti odgovora na potražnju u četiri države, analizirao više od 600 industrijskih korisnika. U analizu su uključene različite tehnologije poput diesel agregata, bio-plinare, mHe, sunčane elektrane…

Uključeno je 40 korisnika i proizvođača, koji su u sklopu projekta odgovarali na potražnju ili proizvodnju električne energije. Na ovaj način dobiveno je 29 MW pozitivnog i 25 MW negativnog kapaciteta za potrebe regulacije frekvencije mreže.

Ukupne raspoložive fleksibilne snage od 54 MW operatorima sustava osiguravaju izvor za pružanje odgovarajuće kvalitete i pouzdanosti rada elektroenergetskog sustava. Provedene simulacije i analize ukazuju da bi uvođenje tih usluga u spomenute četiri države rezultiralo očekivanim smanjenjem troškova za pružanje usluga sustava za 23 posto.

Više od 106 testnih aktivacija izvedeno je u sklopu projekta, čime je dokazano postojanje velikog potencijala fleksibilnosti kod poslovnih i industrijskih korisnika. Nadalje, dokazano je da prekogranična suradnja operatorima prijenosnog sustava smanjuje troškove uravnoteženja frekvencije mreže.

Promotivni video projekta FutureFlow