GEN-I d.o.o. isplatio je imatelje komercijalnih zapisa GEN01

Na temelju odredaba Pravila Ljubljanske burze d.d. i Zakona o tržištu financijskih instrumenata grupa GEN-I d.o.o. objavljuje sljedeće:

Grupa GEN-I d.o.o. u ponedjeljak 10. 2. 2014. isplatila je imatelje 12-mjesečnih komercijalnih zapisa izdanih 15. 2. 2013. u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 30 mil. eura i s kamatnom stopom od 4,3 %.

Namjena izdavanja komercijalnih zapisa bilo je tekuće kratkoročno financiranje poslovanja i raspršivanje baze kratkoročnih dužničkih ulagača.

Informacije koje sadrži objava bit će dostupne na internetskoj stranici grupe GEN-I d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanje 5 godina od datuma objave.

Uprava grupe GEN-I d.o.o.

Datum: 10. 2. 2014.