FutureFlow projekt usmjeren na potrošače kao čuvare energetskih sustava

Europski projekt FutureFlow iz programa Obzor 2020, kojeg koordinira tvrtka ELES, a iz Slovenije još sudjeluju institut EIMV, Elektro energija i GEN-I, u punom je pogonu. Dvanaest partnera projekta iz osam različitih zemalja bave se izazovima modernih elektroenergetskih sustava u kojem potrošači, opremljeni s najsuvremenijim uređajima, više nisu samo obični potrošači, već također mogu proizvoditi električnu energiju. Njihov je potencijal postati aktivnim igračima na području sigurnosti energetskih sustava. Kao čuvari energetskih sustava pridonose najizazovnijim uslugama uravoteženja operatora prijenosnog sustava (OPS).

Analiza jasno pokazuje nisku razinu obnovljivih izvora energije (OIE) na tržištima uravoteženja, što je posljedica neizvjesne prirode tih izvora, u kombinaciji s prilično složenim tehničkim značajkama usluga uravoteženja. S druge strane, na temelju terenskog istraživanja, studija slučaja i teorijskih analiza, fleksibilnost odgovora na potražnju (engleski Demand Response - DR i distribuirane generacije (engleski distributed generation - DG) identificirana je na širokom rasponu uređaja i procesa u industriji, tercijarnom sektoru i sektoru kućanstva. U Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji identificirano je 318 MW DR & DG potencijala za usluge fleksibilnosti. S ciljem omogućavanja veće integracije DR & DG na tržištima koja se uravotežuju i olakšavanja funkcioniranja tih tržišta, projektni partneri osmislili su dvije platforme:

  • Prototipna platforma za agregaciju distribuirane potrošnje i odgovora na potražnju: Pomoću rješenja za agregaciju prototipa i tehnika predviđanja obnovljivih izvora energije, pružatelji usluga fleksibilnosti - distribuirani generatori (DG) i komercijalni i industrijski (C & I) potrošači koji pružaju odgovor na potražnju (DR) - moći će pružati proizvode za usluge uravnoteženja. Trgovci će djelovati kao agregatori fleksibilnosti i prikupljati sredstva kako bi pružili proizvode potrebne operatorima prijenosnih sustava (TSO).
  • Prototip platforme regionalnog uravnoteženja i redistribucije: Glavna komponenta prototipne platforme je funkcija zajedničke aktivacije (CAF), koja je prilagođena da se nosi sa zakrčenim granicama i optimizirana za prevladavanje kritičnih unutarregionalnih barijera. CAF je implementiran kao cloud rješenje u sklopu prototipne platforme regionalnoguravnoteženja i redistribucije, što istraživačke aktivnosti vezane uz prekogranično integraciju čini prilagodljivijim te ih povezuje s agregacijskim riješenjem.

U sklopu FutureFlowa testirat će se različite DG & DR tehnologije na terenu u stvarnom vremenu. To znači da će na osnovu potreba austrijskih, mađarskih, rumunjskih i slovenskih elektroenergetskih sustava izvori koji sudjeluju na DR & DG primati kontrolni signal svake dvije sekunde te bi u skladu s time trebali prilagoditi svoju izlaznu snagu, pridonoseći tako ravnoteži elektroenergetskih sustava. Međutim, za OPS-ove, osiguranje stabilnosti i integriteta sustava od najveće je važnosti. Stoga, radi provođenja realističnih testova u stvarnom vremenu, bez ometanja aktivnih operativnih sustava za kontrolu učitavanja frekvencije (LFC – Load Frequency Control) uključenih OPS-a, partneri FutureFlowa dizajnirali su napredno okruženje za pilot testiranje. Testno okruženje smješteno je u OPS okruženjima te komunicira s regionalnom prototipnom platformom za uravnoteženje. Na taj način u praksi ćemo omogućiti provedbu velikog broja testiranja prilagodbe potrošnje i distribuirane proizvodnje na temelju stvarnih potreba elektro energetskog sustava (EES).

Treba naglasiti da korisnici i pružatelji očekuju ne samo da sudjeluju u pilot testiranjima koja će se provoditi u 2018., nego i da budu uključeni u naknadne usluge uravnoteženja nakon što projekt završi. Konačno, njihovo sudjelovanje ovisit će o tehničkoj sposobnosti njihovih jedinica u pružanju tih fleksibilnih usluga i financijskim poticajima koji mogu uključivati određeni rizik zbog općenito niskih cijena električne energije.